Vize-Landesmeister 2008 Sen II D Standard

Landesmeister 2009 Sen D Latein

Landesmeister 2010 Sen C Latein

Vize-Landesmeister 2010 Sen I D Standard

Vize-Landesmeister 2011 HGR II C Standard

Vize-Landesmeister 2011 Sen II C Standard

Paartrennung: Mai 2012